TÜRKÇE
HASTALAR İÇİN

Corporate

Dernek Hakkında

Derneğin Amaçları 

  • Girişimsel Radyoloji biliminin gelişmesini sağlamak, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak, üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek
  • Her türlü girişimsel işlem ve bu işlemlerle ilişkili tanı yöntemleriyle uğraşan radyologların eğitim ve öğrenimine katkı sağlamak
  • Bu alanda yapılan araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek; ülkemizde bu konudaki araştırmaları, çalışmaları ve her türlü bilimsel etkinliği teşvik etmek, burs vermek
  • Girişimsel radyoloji alanında çalıştığı bilinen, ulusal ve uluslararası yayın ve eğitim faaliyetlerinde bulunan radyoloji uzmanlarına, oluşturulacak bilimsel kurullar aracılığıyla yeterlilik belgesi, sertifika, diploma vb. belgeleri vermek
  • Girişimsel Radyoloji alanında ulusal ya da uluslararası toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili ulusal ya da uluslararası süreli ve basılı ya da elektronik ortamda dağıtılabilen yayınlar yapmak veya yayınlara katkıda bulunmak
  • Konu ve amaçlarına ulaşabilmek için bilimsel kurullar oluşturmak