ENGLISH

Kurumsal

Girişimsel Radyolojinin Tarihçesi

1964 Anjiyoplasti

1966 Kan akımını keserek tümörlerin ve spinal kord arteriyovenöz malformasyonlarının embolizasyonla tedavisi 

1967 Koroner anjiyografide “Judkins Tekniği”. Halen dünyada en çok kullanılan tekniktir. 

1967 Yenidoğanlarda pulmoner arter ve aorta arasında olan vasküler açıklığın “patent duktus arteriyosus” kapatılması 

1967 Kanamalarda selektif vazokonstruksiyon amaçlı infüzyonlar. Günümüzde kanayan ülser, gastrointestinal kanamalar ve arteriyel kanamalarda kullanılmaktadır. 

1969 Kateterle taşınan stentleme tekniği ve prototip stent 

1960-74 Girişimsel işlemler için ekipmanlar; heparinize kılavuz teller, kontrast enjektörleri, kullan at kateter iğneleri vb. 

1970’ler Koledok taşlarının perkütan yolla çıkarılması 

1970’ler Tıkayıcı koiller

1972 Gastrointestinal sistem kanamaları için selektif arteriyel embolizasyon. Daha sonra bu teknik vücüttaki diğer arteriyel kanamalar ve tömör embolizasyonları için adapte edildi 

1973 Pelvik travmada embolizasyon 

1974 Arteriyel oklüzyonlar için selektif arteriyel tromboliz. Günümüzde inme, derin ven trombozunda vb. kullanılyor. 

1974 Varis kanamalarına transhepatik embolizasyonla müdahale 

1977-78 Pulmoner AVM ve varikosel için embolizasyon teknikleri 

1977-83 Karaciğer kanseri ve karaciğer metastazları için 

1980 Karaciğer tömorlerinde kryoablasyon

1980 Biliyer sistem girişimleri için özel ekipmanların geliştirilmesi

1980’ler Biliyer stentler. Hastaların biliyer bypass cerrahisi geçirmelerine gerek kalmaz 

1981 Dalak travmalarında embolizasyon 

1982 TIPS (transjuguler intrahepatik portosistemik şant). Siroz ya da hepatit C’ye bağlı karaciğer hasarında kan akımını sağlamak için 

1982 Girişimsel ürolojik işlemler için dilatörler. Böbrek taşlarının perkütan yolla çıkarılması 

1983 Balon ile açılabilen stent 

1985 Kendiliğinden açılabilen stent

1990 Safra kesesi taşlarının perkütan olarak çıkarılması 

1990 Karaciğer tümorlerinde Radyofrekans ablasyon tekniği 

1990’lar Embolizasyonla kemik ve böbrek tümorlerinin tedavisi 

1990’lar Yumuşak doku tümörlerinde radyofrekans ablasyon. Örn: kemik, meme, böbrek, akciğer, karaciğer 

1991 Abdominal aorta stent greftleri 

1994 Balonla açılabilen koroner stentler 

1997 Tümor öldürücü viruslerin ve gen tedavi vektörlerinin karaciğere intraarteriyel yoldan taşınması 

1999 Diabet tedavisinde pankreatik adacık hücrelerinin karaciğere perkütan yolla aktarılması 

1999 Venöz varislerin tedavisinde endovenöz lazer ablasyon