ENGLISH

Galeriler

Haberler

TGRD OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

27.01.2023

Değerli Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Üyeleri,

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Olağan Genel Kurulu 1 Mart 2023 Çarşamba günü saat:12.30’da Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Ofisi’nde (Hoşdere Cad. Güzelkent Sok. Çankaya Evleri, F Blok, D: 2 Çankaya/Ankara) aşağıdaki gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 12 Mart 2023 Pazar günü “2023 Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı + EVIS 2023 Uluslararası Ortak Toplantısı” sırasında Antalya, Susesi Kongre Merkezi’nde (Belek,İskele Mevkii,07450 Serik/Antalya) saat:20.00’de çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Dernekler yasası gereği Genel Kurul’da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız gerekmektedir. Kimlik ibrazı zorunludur. (nufüs cüzdanı,pasaport,ehliyet geçerlidir.)

Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.
Saygılarımızla,
TGRD Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1. Açılış
2. Toplantıyı yönetmek üzere Divan Başkanı, Başkan Vekili ve iki katip üyenin seçilmesi
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun takdimi
5. Mali raporların takdimi
6. Tahmini bütçenin takdimi
7. Denetim Kurulu raporunun takdimi
8. Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunun ibrası
9. Mali raporların ibrası
10. Tahmini bütçenin oylanması
11. Denetim Kurulu'nun ibrası
12. Temel Girişimsel Radyoloji Kursu-İleri Girişimsel Radyoloji Kursları ve İnme Kursunun uygun periyodlarla düzenlenmesi konusunun değerlendirilmesi
13. Derneğimiz Üyesi Okan Akhan’ın Yönetim Kurulu’na verdiği dilekçeye istinaden Yönetim Kurulu’nun oluşmasına yönelik önerisinin değerlendirilmesi
14. Yeni dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi
15. Dilek ve temennilerin görüşülmesi
16. Kapanış