ENGLISH

Galeriler

Haberler

2023 TGRD Yıllık Toplantısı VE EVIS Uluslararası Ortak Toplantısı oturumuna bildiri gönderim sistemi açılmıştır

04.01.2023

Değerli Üyelerimiz,

2023 TGRD Yıllık Toplantısı VE EVIS Uluslararası Ortak toplantısı oturumuna bildiri gönderim sistemine şu adresten ulaşabilirsiniz:

https://www.girisimselradyoloji2023.org/tr

Bildirilerinizi 2 ayrı oturumda sunabilirsiniz:
1. Sözlü bildiri oturumu
2. "Sıradışı Durumlar..!, Sıradışı Çözümler..?” oturumu

Sözlü bildiri oturumunda, Özet ve sunum dili İngilizce’dir. Yapılan sunular uluslararası sözlü bildiri olarak kabul edilecek ve bildiri kitapçığında özetler basılacaktır.

"Sıradışı Durumlar..!, Sıradışı Çözümler..?” oturumunda, Özet ve sunum dili Türkçe’dir. Yapılan sunular ulusal sözlü bildiri olarak kabul edilecek ve bildiri kitapçığında özetler basılacaktır.

Gönderilen sunular, bilimsel kurul tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilenler bilgilendirilecektir.

Oturum formatları hakkında bilgilendirmeye ekli dosyalardan ulaşabilirsiniz.
Ek1: Sözlü bildiri oturumu
Ek2: "Sıradışı Durumlar..!, Sıradışı Çözümler..?” oturumu

Sunum özeti göndermek için son tarih 5 Şubat 2023’dir.

Bilgilerinize sunulur,
Saygılarımızla
TGRD