ENGLISH

Kurumsal

Dernek Hakkında

Derneğin Amaçları 

 

Radyolojinin hekimlik ile ilgili yönlerinin ilerlemesinin izlemek ve bu dalın yurdumuzda gelişmesine, uygulanmasına, yaygınlaşmasına yardım etmek. 

Türkiye’de bu dalda çalışanlar arasında, bilimsel ve mesleksel birliği güçlendirmek ve toplu ihtiyaçları sağlamaktır. 

Yurdumuzda bulunan diğer tıp dernekleri ile yakın ve karşılıklı ilişkiler kurmak ve tıbbın ilerlemesinden karşılıklı yararlar sağlamak. 

Tıp öğretim ve eğitimine, halk ve çevre sağlığına ilişkin bilimsel sorunları incelemek, bunların Radyoloji ile ilgili taraflarını tartışmak ve çözümlemeye çalışmak. 

Ulusal Türk Radyoloji Kongrelerini düzenlemek Radyoloji ve onunla ilgili yakın branşlarda çalışanların meslekle ilgili sıkıntılarıyla ilgilenmek ve gidermeye çalışmak.