ENGLISH

Galeriler

Haberler

GİRİŞİMSEL ONKOLOJİ TOPLANTISI

30.10.2019

Bu sene ilk olarak düzenleyeceğimiz “Girişimsel Onkoloji: Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı”toplantısı 13-15 Aralık 2019 tarihlerinde Swissotel Ankara’da yapılacaktır.
Görüntüleme yöntemlerindeki son 40 yılda ortaya çıkan gelişmeler (US, BT, MRG, PET vb) tüm hastalıkların yanı sıra özellikle kanserleri hızlı ve etkin bir şekilde tanımamızı sağlamıştır. Kanser hastalarının tedavisinde sistemik tedavilerin etkinliği artmakta ve immünoterapiler birçok kanser türünde tedavinin bir parçası haline gelmektedir. Ayrıca etkili cerrahi teknikler ile lokal ve loko-rejiyonel tedavi alternatifleri günlük uygulamaların bir parçası haline gelmiştir. Kanser hastalarına farklı tedavi seçeneklerinden hangisinin uygulanacağı önemli bir klinik sorun olarak ortaya çıktığı için onkoloji ağırlıklı merkezlerde “Tümör Konseyleri” kurulmuştur. Bu süreçte kombine tedavi uygulamalarının gelişmesi ve uygulanan tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi, kaçınılmaz olarak hasta ve hastalık odaklı multidisipliner bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Birbirine alternatif oluşturabilecek çeşitli görüntüleme ve tedavi yaklaşımları arasında en etkili ve bedel etkin yöntemin seçilmesi önem kazanmaktadır.
Bu çerçevede Tıbbi Onkoloji, Girişimsel Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Gastroenteroloji, Hepato-pankreatiko-biliyer Cerrahi, Toraks Cerrahisi ve Üroloji alanlarında ülkemizin önde gelen meslektaşları ve bilim dernekleri bu toplantıyı desteklemektedir.
Bu bilinç ve sorumlulukla tüm meslektaşlarımızın bilgilerini güncellerken ye¬nilikleri de takip edebileceği bir program planlanmıştır.

Bilimsel olarak doyurucu bir toplantıda buluşmak dileğiyle.
Saygılarımızla,

TGRD